COLLECTIEF MOOS


Onze erfgoedvereniging met een hart voor erfgoed en creatief ontwerp hielden we in 2016 boven de doopvont. En zoals elk kind, kreeg ook het onze een naam: MOOS.

 

Ten eerste willen we hierbij verwijzen naar de verdwenen ruimte in de Kempense boerderijen.

Ten tweede beschouwen we dit woord als een acroniem dat staat voor 'Merkwaardig Onderzoek en Ontwerp van de Streek'

 We onderzoeken streekgebonden verschijnselen van vroeger en met de resultaten van dit onderzoek maken we een ontwerp - een vertaling – die  beantwoordt aan de wensen en noden van vandaag.

Goropius Becanus, 1518 - 1572

Geboren als Jan Van Gorp in Gorp bij Hilvarenbeek.

Moos met zandtekeningen, omgeving Heist-op-den-berg.

Bron: Kempens Erfgoed

DE MOOS


Goropius Becanus, 1518 – 1572, was een Nederlands humanist, geboren als Jan Van Gorp in Gorp, Hilvarenbeek, net over de Belgische grens.

Hij was één van de eerste taalkundigen die het woord ‘moos’ omschreef en dit deed hij met de bewoordingen ‘een plaats met slijk en modder’.

 

In de loop van de tijd heeft dit woord zich verder ontwikkeld. Vele Kempenaars kennen de woorden ‘de mozegoot’, ‘het mozegat’ en ‘de moos’ nog goed als zijnde: een goot van binnen naar buiten door een gat in de muur, waarbij het afvalwater van de moos de ruimte verliet.

 

De moos is dan een ruimte in de boerderij met als doel het wassen en versnijden van voedsel en het afwassen van spullen.

Samen met deze typische ruimte verdween ook het woord. Onze keuken vandaag heeft de functies van de moos, het bakhuis en de haard overgenomen.

Een plattegrond van een kamer met MOOS (boven) en zandtekeningen. Opgtekend door Jozef Weyns.


Origines Antwerpianae, een boek van Goropius Becanus waarin hij beweert dat de Antwerpse taal als enige taal op de oertaal lijkt, de taal die Adam en Eva spraken.

MOOSMERKWAARDIG


De verborgen parels, de onopvallende kenmerken, fenomenen en gebruiken van onze streek, daar zijn we naar op zoek.

 

ONDERZOEK

 

We vatten het onderzoek steeds zo wetenschappelijk mogelijk aan, bronnen worden genoteerd en geverifieerd. Erg belangrijk als bronnenmateriaal zijn de gesprekken die we voeren met mensen die de kenmerken, fenomenen en gebruiken nog hebben gekend, gezien of gedaan hebben. We proberen de tussenstappen tussen vroeger en nu zo klein mogelijk te maken door de kennisoverdracht van mens tot mens te laten gebeuren en op die manier het collectieve geheugen te analyseren.

 

ONTWERP

 

Het creëren van een nieuwe vorm, materieel of immaterieel, is een proces dat fundamenteel geworteld is in het onderzoek. Elke vorm die voortspruit uit collectief MOOS heeft een verhaal dat verwijst naar vroeger, maar voldoet tegelijkertijd aan de noden en verwachtingen van vandaag.

 

STREEK

 

Gewoontes, gebruiken en verhalen kennen geen dorps- of landsgrenzen. Een streek afbakenen is erg moeilijk, vandaag misschien wel meer dan ooit. We hebben er daarom voor gekozen dit niet te doen en afhankelijk van het onderzoek de tijd, ruimte en context te bepalen. Wel kan gesteld worden dat de Noorderkempen vervat zitten in elk onderzoek dat we uitvoeren.

De moos in een langgevelboerderij uit 1895 te Kasterlee met een plint geschilderd in een donkere kleur en op 80 cm hoogte een houten stoellat ter bescherming van de muur.

CONTACTEER ONSinfo@collectiefmoos.be

ANN                                                                         ALISON                                                            TINE                                               

                 

ann@collectiefmoos.be                                            alison@collectiefmoos.be                                 tine@collectiefmoos.be