COLLECTIEF MOOS


is een erfgoedvereniging met een hart voor erfgoed en creatief ontwerp. 

 

Het woord 'moos' verwijst in de eerste plaats naar de verdwenen ruimte in oude (Kempense) boerderijen. Daarnaast staat het als acroniem voor 'Merkwaardig Onderzoek en Ontwerp van de Streek'.


MOOS onderzoekt streekgebonden verschijnselen van vroeger en met de resultaten van dat onderzoek maken we een ontwerp dat aansluit bij de smaak, noden en wensen van vandaag.Moos met zandtekeningen, omgeving

Heist-op-den-berg. Bron: Kempens Erfgoed

Een plattegrond van een kamer met MOOS (boven) en zandtekeningen. Opgetekend door Jozef Weyns.


Goropius Becanus, 1518 - 1572

Geboren als Jan Van Gorp in Gorp bij Hilvarenbeek.

DE MOOS


Goropius Becanus, 1518 – 1572, was een Nederlands humanist die als Jan Van Gorp geboren werd in Gorp, net over de Belgische grens.


Hij was één van de eerste taalkundigen die het woord ‘moos’ omschreef als ‘een plaats met slijk en modder’.

 

In de loop van de tijd heeft het woord zich verder ontwikkeld. Heel wat mensen kennen nog wel de woorden ‘de mozegoot’, ‘het mozegat’ en ‘de moos’ als een goot van binnen naar buiten door een gat in de muur, dat diende om het afvalwater uit de ruimte te laten.

 

De moos op zich is eigenlijk een ruimte in de boerderij waar voedsel werd gewassen en versneden, en spullen werden afgewassenl.


Samen met deze typische ruimte verdween ook het woord. Onze keuken vandaag heeft de functies van zowel de eerdere moos, het bakhuis als de haard overgenomen.

Origines Antwerpianae, een boek van Goropius Becanus waarin hij beweert dat de Antwerpse taal als enige taal op de oertaal lijkt, de taal die Adam en Eva spraken.

MOOSMERKWAARDIG


De verborgen parels, de onopvallende kenmerken, fenomenen en gebruiken van onze streek: daarnaar gaan we op zoek.

 

ONDERZOEK

 

We voeren ons onderzoek altijd op een wetenschappelijke manier en gebruiken zowel schriftelijk als mondeling bronnenmateriaal. Niet enkel historische documenten, maar ook gesprekken met mensen zijn erg belangrijk voor ons omdat zij het bindweefsel van ons collectieve geheugen zijn. .

 

ONTWERP

 

Het creëren van een nieuwe vorm, materieel of immaterieel, is een proces dat fundamenteel geworteld is in het onderzoek. Elke vorm die voortspruit uit collectief MOOS bevat in de kiem een verhaal dat verwijst naar vroeger, maar voldoet tegelijkertijd aan de noden en eisen van vandaag.

 

STREEK

 

Gewoontes, gebruiken en verhalen kennen geen dorps- of landsgrenzen. Een streek afbakenen is erg moeilijk, vandaag misschien wel meer dan ooit. We hebben er daarom voor gekozen dit niet te doen en afhankelijk van het onderzoek de tijd, ruimte en context te bepalen. Vanuit de gedachte 'Wie zijn dorp niet kent, kent de wereld niet', streven we ernaar om de eigenheid van onze streek te koesteren maar ook altijd op zoek te gaan naar die aspecten van ons erfgoed die de eenheid tussen landen, streken en mensen illustreren.

De moos in een langgevelboerderij uit 1895 te Kasterlee met een plint geschilderd in een donkere kleur en op 80 cm hoogte een houten stoellat ter bescherming van de muur.

CONTACTEER ONS


info@collectiefmoos.be                                                                                                                                                                               


 

Deed je mee aan de Wonderlijke Weetjesquiz? Dan kan je hier je antwoord insturen!